Minder kosten, meer participatie

Een belangrijke doel van de overheveling naar de WMO is om de participatie van kwetsbare burgers te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen. Aan deze dubbele opgave verwacht De Linde als keten van samenwerkende kleinschalige zorgcoöperaties een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren. We praten graag met u verder over wat we in uw gemeente kunnen doen. Bel 023 557 51 74. Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur Of mail: info@stdl.nl

de-linde-wmo-ZorginkoopWMO-begeleiding van VG/GGZ-cliënten

Woonbegeleiding van De Linde is gericht op het centrale doel van de WMO: alle burgers in staat stellen actief deel te nemen aan onze samenleving, en de inzet van (dure) specialistische zorg te beperken. Sinds de oprichting in 2002 richt De Linde zich uitsluitend op zelfstandig wonende cliënten met een VG- en/of GGZ-grondslag. De Linde behaalt goede resultaten. Op basis van de ruim tienjarige ervaring met de doelgroep, heeft De Linde een eigen visie ontwikkeld, inclusief praktische uitwerking, over VG/GGZ-cliënten in de WMO. De belangrijkste elementen vindt u hieronder beknopt samengevat.

Doelgroep

Integrale begeleiding

Collectieve voorzieningen en individuele ondersteuning

SRH-methodiek

Contracten en financiering

© 2016 De Linde Disclaimer & Copyright | Website Studio Typo Dynamo