LindeZorg

Kleinschalige zelfstandige organisaties werken succesvol in zorgregio’s

De woonbegeleiding van LindeZorg wordt geboden vanuit kleinschalige werkverbanden op wijk- en buurtniveau, georganiseerd in vier regio’s: LindeZorg Noord Holland Noord LindeZorg Haarlemmermeer LindeZorg IJmond LindeZorg Kennemerland Administratieve en algemene taken zijn ondergebracht bij het diensten- en expertisecentrum van Stichting De Linde. Door deze taakverdeling kunnen de woonbegeleiders zich concentreren op hun kerntaak: het bieden van woonbegeleiding op maat. LindeZorg maakt deel uit van De Linde, een groep kleinschalige organisaties, die, intensief met elkaar samenwerken en een keten vormen. De Linde richt zich primair op zelfstandig wonende cliënten met (lichte) verstandelijke en/of psychische beperkingen.

 

De Linde • Algemene informatie De Linde groep

LindeZorg • Woonbegeleiding

LindeAdvies • Consult en Therapie

LindeWonen • Dienstverlening en ondersteuning zelfstandige woonvormen

LindeActief • Dagbesteding

LindePlus • Extra ondersteuning door vrijwilligers

LindePOH • GGZ-praktijkondersteuning voor huisartsen

LindeBudget • Bewindvoering

Samenwerking

Kwaliteitszorg

De Linde hecht groot belang aan de kwaliteit van de geboden begeleiding en dienstverlening. Die kwaliteit waarborgen we met:
• Periodiek onderzoek naar cliënttevredenheid
• Een doorlopend programma voor deskundigheidsbevordering
• Periodieke evaluatie van protocollen en procedures
• Een intern digitaal communicatiesysteem (LindeNet)
• Een digitaal cliëntvolgsysteem
• Ciëntenraad en klachtenregeling
• Specifieke aandacht voor veiligheid en geweld in de directe leefomgeving van de cliënt

De Linde gecertificeerd naar NEN-EN 15224

Stichting De Linde heeft opnieuw belangrijke stappen gezet in het borgen van de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. De Linde is vooruitlopend op de WMO 2015 van HKZ certificering naar NEN-EN 15224 gecertificeerd. Hiermee wordt bevestigd dat alle dienstverlening van de organisatie over een breed front aan hoge kwaliteitseisen voldoet.

Lindebudget is gecertificeerd door de branchevereniging PBI.

logo_PBI_rgb

 

 

© 2016 De Linde Disclaimer & Copyright | Website Studio Typo Dynamo