De Linde Lente

Stichting De Linde Lente

LindeAdvies

LindeAdvies Consult en Therapie

LindePlus WMO

LindePlus Extra ondersteuning door vrijwilligers

Linde Wonen WMO

LindeWonen Dienstverlening en ondersteuning zelfstandige woonvormen

De Linde WMO Zorginkoop

De Linde WMO Zorginkoop

LindeMooizo

De Linde MooiZooi Dagbesteding

LindeBudget

LindeBudget Budgetbeheer en Bewindvoering

De Linde Dagbesteding Restaurant

LindeActief Restaurant In den Swarten Hondt

LindePOH Praktijkondersteuner GGZ

Maatschappelijk geïntegreerde zorg

‘De Linde’ is de werknaam van een groep zelfstandige kleinschalige organisaties, die, intensief met elkaar samenwerken en een keten vormen.

De Linde is één van de weinige zorginstellingen in Nederland met een zorgaanbod dat geheel is toegespitst op zelfstandig wonen (extramurale zorg). De Linde is opgericht in 2002, toen veel cliënten uit traditionele instellingen vertrokken en zelfstandig in de samenleving gingen wonen. In de ruim tien jaar die sindsdien zijn verstreken heeft De Linde een bewezen effectief begeleidingsconcept voor deze cliënten ontwikkeld. In het kader van de overheveling van deze begeleiding naar de WMO heeft De Linde de eigen organisatie opnieuw ingericht.

Organisatie

Diensten- en expertisecentrum

Kleinschalig en zelfstandig

Kwaliteit

Raad van Toezicht en Cliëntenraad

Werkgebied

© 2016 De Linde Disclaimer & Copyright | Website Studio Typo Dynamo