Disclaimer

1: In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen bel:
tel, 023 557 51 74. Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur
Of mail: info@stdl.nl

Auteursrechten

© Copyright Stichting De Linde 2015/2016. Alle rechten voorbehouden.
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, pdf, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (stdl.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting De Linde te Haarlem.

Alle teksten op deze website en van gelinkte documenten, welke via deze website te downloaden zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Stichting De Linde te Haarlem. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites of gebruik in documenten, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting De Linde te Haarlem.

© 2016 De Linde Disclaimer & Copyright | Website Studio Typo Dynamo