Je eigen weg vinden in de samenleving.
Lukt dat?
De Linde biedt ondersteuning.

Woonbegeleiding

De woonbegeleiders van De Linde komen bij je thuis. Eén keer per week, of vaker. Hoe gaat het met je? Lukt het allemaal een beetje? Wat ga je de komende week doen? Je krijgt persoonlijke aandacht en praktische begeleiding bij de dingen die je moeilijk vindt.
Meer weten? Kijk op www.lindezorg.nl

Hulp bij geldzorgen

Problemen met geld zijn altijd heel vervelend. Je kunt er veel zorgen om hebben. Wie zijn schulden niet aflost krijgt grote problemen. Dat moet je voorkomen. De Linde helpt je om
je huishoudboekje op orde te brengen en te houden.
Meer weten? Kijk op www.lindebudget.nl

Dagbesteding

Als je geen werk hebt, dan kan De Linde je misschien helpen toch elke dag iets om handen te hebben. Samen met collega’s iets doen waar jij en anderen plezier aan beleven.
Meer weten? Kijk op www.lindeactief.nl

Therapie

De Linde helpt je met allerlei dagelijkse dingen. Soms is het nodig ook aandacht tebesteden aan de dieper liggende oorzaken van je problemen. Daarvoor biedt De Linde verschillende soorten therapie.
Meer weten? Kijk op www.linde-advies.nl

Ook biedt De Linde

Praktijkondersteuning voor huisartsen
www.lindepoh.nl
Ondersteuning aan kleinschalige woonvormen
www.lindewonen.nl
Extra ondersteuning door vrijwilligers
www.lindeplus.nl

Aanvullende informatie

De Linde biedt haar informatie ook in folder- en brochurevorm aan.
Zoals een speciale folder voor cliënten.
Wilt u meer informatie over de klachtenprocedure van De Linde? Download dan de CliëntenRaadfolder op de pagina voor downloads.
Meer weten? Klik hier.

De Linde Lente

Stichting De Linde Lente

LindeAdvies

LindeAdvies Consult en Therapie

LindePlus WMO

LindePlus Extra ondersteuning door vrijwilligers

Linde Wonen WMO

LindeWonen Dienstverlening en ondersteuning zelfstandige woonvormen

De Linde WMO Zorginkoop

De Linde WMO Zorginkoop

LindeMooizo

De Linde MooiZooi Dagbesteding

LindeBudget

LindeBudget Budgetbeheer en Bewindvoering

De Linde Dagbesteding Restaurant

LindeActief Restaurant In den Swarten Hondt

LindePOH Praktijkondersteuner GGZ

 

De Linde. Maatschappelijk geïntegreerde zorg.

De Linde biedt praktische begeleiding aan zelfstandig wonende VG/GGZ-cliënten.
Aanvullend biedt De Linde budgetbeheer en bewindvoering, dagbesteding en andere
vormen van gespecialiseerde ondersteuning. Zo zorgt De Linde ervoor dat deze kwetsbare
medeburgers zoveel mogelijk actief mee doen in onze samenleving.

De Linde bestaat uit een keten van zelfstandige kleinschalige organisaties, die intensief met elkaar samenwerken.

De Linde onderscheidt zich door

Nieuw > De Linde CollegeReeks

Stichting de Linde start themacolleges waarvoor gastprekers betreffende het thema worden uitgenodigd. Locatie is de collegezaal van InHolland Haarlem
Lees hier meer.

 

 

‘Start psychische hulp 18+’

De Linde is per 1 juli gestart met de behandelingen van psychische klachten voor cliënten boven de 18 jaar. Neem contact op voor meer informatie of download een van onderstaande documenten.

 

Download hier info voor huisartsen     Aantal keren opgevraagd: 356.

 

Download hier de Kwaliteitsstatuten       Aantal keren opgevraagd: 294.

‘Thuishulp een nieuw begin’

Een nieuw ontwikkeld model voor organisatie en financiering van huishoudelijke hulp. Daar is momenteel het nodige over te doen.
In de beoogde oplossing is een belangrijke rol weggelegd voor algemene vrij toegankelijke voorzieningen. Een andere manier van zorg organiseren die De Linde ook voorstaat. De Linde heeft zelf geen belang in huishoudelijke zorg, maar de hier te lezen oplossing is te mooi om er niets mee te doen.

 

Download hier       Aantal keren opgevraagd: 1.121.

 

‘Buurtparticipatie in bedrijf’

Met het oog op de WMO 2015 heeft de Linde een toekomstgerichte visie op een integrale buurtgebonden zorgstructuur (voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking) uiteen gezet. Van belang voor een ieder die te maken heeft met de WMO. U kunt deze hieronder downloaden.

 

Download hier       Aantal keren opgevraagd 1.697.

 

‘De lokale WMO-academie’

‘Kloppend hart van het buurtgericht zorgnetwerk.’ Twee opgaven, een grotere rol voor mantelzorgers en vrijwilligers en een andere rol voor professionals gaan hand in hand. In deze notitie schetsen we de contouren van een krachtig instrument waarmee beide doelen dichterbij kunnen komen: de lokale WMO- academie.

 

Download hier       Aantal keren opgevraagd: 1.298.


Logo_NEN_15224_gebaseerd-op-9001-(3)

De Linde is met invoering van de WMO in 2015 van HKZ certificering naar de Europese Healthcarenorm NEN-EN 15224/ISO gecertificeerd. Hiermee wordt bevestigd dat alle dienstverlening van de organisatie over een breed front aan hoge kwaliteitseisen voldoet.

 

© 2016 De Linde Disclaimer & Copyright | Website Studio Typo Dynamo